Opzoek naar een hovenier? Vraag gratis offertes aan!
  • De beste prijs!
  • Door heel Nederland!
  • Meerdere offertes!

Hovenier offertes vergelijken

Wilt u liever niet teveel betalen? Dan kunt u ervoor kiezen om bij meerdere hoveniers een offerte aan te vragen. Door op de onderstaande button te klikken, gaat u naar het aanvraagformulier. Laat uw gegevens achter en ontvang vrijblijvend offertes van hoveniers in uw regio.

Opzoek naar een hovenier

Opzoek naar een hovenier en wilt u informatie inwinnen over het kostenplaatje? Vraag vandaag snel hovenier offertes aan!

  • Diverse hoveniers door heel Nederland
  • Gratis en vrijblijvend
  • Vergelijk meerdere hoveniers!

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Hovenieroverzicht.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Bovendien gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen in Nederland, België en Duitsland hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

– geautomatiseerd te bezoeken;

– te hacken en botnetwerken te gebruiken;

– inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Review/beoordeling van de website

De reviews en beoordelingen worden samengesteld door de bezoekers van de site en niet door Hovenieroverzicht.nl zelf. Hovenieroverzicht.nl aanvaardt dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de meningen van bezoekers in deze reviews.

De reviews op onze site zijn gebaseerd op de eigen ervaring van de bezoeker. Wij stellen aan de reviews een aantal eisen, zoals:

– De inhoud van de review mag niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatige en/of in strijd met de wet zijn.

– De review mag er niet toe leiden dat anderen, waaronder degene waarover een review wordt afgegeven, onheus worden bejegend, bijvoorbeeld doordat er discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten worden geplaatst.

– De review mag geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn naar een ander persoon, bevatten.

– De review mag niet bedoeld zijn als reactie op andere reviews.

Hovenieroverzicht.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde reacties te verwijderen.

Hovenieroverzicht.nl staat verder niet in voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van uw review(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Hovenieroverzicht.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Hovenieroverzicht.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Hovenieroverzicht.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Hovenieroverzicht.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

De gegevens en informatie die aan Hovenieroverzicht.nl zijn verstrekt, zal Hovenieroverzicht.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Hovenieroverzicht.nl mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Hovenieroverzicht.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Hovenieroverzicht.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Hovenieroverzicht.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hovenieroverzicht.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Hovenieroverzicht.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Hovenieroverzicht.nl zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die Hovenieroverzicht.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Hovenieroverzicht.nl heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Hovenieroverzicht.nl gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

– het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;

– het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;

– het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.